Quiz

Jak rozmawiać

Jak rozmawiać o przeszłości?
Proponujemy krótki test – zaznacz te zdania, które odnoszą się do ciebie, i przeczytaj komentarz do każdego. Może dasz się jednak przekonać, że rozmowa o przeszłości ma sens?